Övrigt

Lagen om förtal.

2007-12-18 07:18 #0 av: Lorita

Det är 5:e kapitlet i BrottsBalken som handlar om brott mot ärekränkning. Här kommer hela det kapitlet, lagtext rakt upp och ner så helt enkelt är det inte...

 

5 kap. Om ärekränkning

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till
omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter.

Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

4 § Förtal av avliden skall medföra ansvar enligt 1 eller 2 §, om
gärningen är sårande för de efterlevande eller den eljest, med
beaktande av den tid som förflutit sedan den avlidne var i livet samt omständigheterna i övrigt, kan anses kränka den frid, som bör tillkomma den avlidne.

5 § Brott som avses i 1-3 §§ får inte åtalas av annan än
målsägande. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal,
får åklagaren väcka åtal om detta av särskilda skäl anses
påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser

1. förtal och grovt förtal,

2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes
myndighetsutövning,

3. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller
trosbekännelse, eller

4. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes homosexuella läggning.

Har förtal riktats mot avliden, får åtal väckas av den avlidnes
efterlevande make, bröstarvinge, förälder eller syskon samt, om
åtal av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt, av
åklagare.

Innebär brott som avses i 1-3 §§, att någon genom att förgripa
sig på en främmande makts statsöverhuvud som vistas i Sverige
eller på en främmande makts representant i Sverige har kränkt
den främmande makten, får brottet åtalas av åklagare utan
hinder av vad som föreskrivs i första stycket. Åtal får dock
inte ske utan förordnande av regeringen eller den regeringen
har bemyndigat därtill. Lag (2005:437).

Källa: Regeringens hemsida, avdelningen Lagar och där finns hela Svensk Författningssamling.

 

Relaterade länkar

Datum för publicering

  • 2007-12-18

Med vänlig hälsning Lorita
Sajtvärd för Konstnärer, Welshponny och Westernridning
Anmäl
2007-12-18 12:10 #1 av: dufva

??

Anmäl
2007-12-18 12:34 #2 av: stellina

Har du råkat ut för förtal (Lorita)?

Anmäl
2007-12-18 12:39 #3 av: Lorita

Texten kom upp och då tycker jag det är bra att alla får läsa.

Med vänlig hälsning Lorita
Sajtvärd för Konstnärer, Welshponny och Westernridning
Anmäl
2008-01-24 00:07 #4 av: reamdn

Förlåt att jag frågar, men äpplet har vilken relevans till informationen i artikeln?

Anmäl
2008-01-24 07:33 #5 av: Lorita

Det var hjärtat på äpplet också är äpplet kunskapensfrukt. Eller om man säger så det var den bästa bilden jag hade i sammanhanget.

Med vänlig hälsning Lorita
Sajtvärd för Konstnärer, Welshponny och Westernridning
Anmäl
2008-01-25 01:22 #6 av: Chippers

Bra artikel!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.