2007-04-25 22:22 #0 av: MarieK

Läkemedelsverket varnar kvinnor som är eller försöker bli gravida för att ta bantningsmedlet Reductil

Läkemedelsverket varnar kvinnor som är eller försöker bli gravida för att ta bantningsmedlet Reductil. Av 90 svenska kvinnor som uppgivit att de använt Reductil i början på graviditeten har nio fött barn med missbildningar. Det är dubbelt så många än genomsnittet. Trots att det inte finns några vetenskapliga bevis för att Reductil ger fosterskador bör försiktighetsprincipen gälla menar Läkemedelsverket.

Källa: Sveriges Radio-Ekots nätupplaga, 070425

Relaterade länkar

Av: MarieK

Datum för publicering

  • 2007-04-25