2012-03-25 00:56 #0 av: Mitralis

Dessa skrivregler är de som gäller för hela iFokus. På ett väl fungerande forum finns regler som medlemmarna följer, antingen oskrivna eller nedskrivna. "Grabbarna" har tagit fram skrivregler för fokus-nätverket. Syftet med dem är att alla ska vara överens om vad som gäller. Ju mindre man behöver styra med regler, desto bättre. De har därför försökt hålla ner dem till ett minimum.

Som medlem på sajten godkänner du samtliga regler nedan.

De första två gäller svenska lagar.

Det är inte tillåtet att:

 • Bryta mot svenska lagar och förordningar.
 • Kopiera upphovsrättsskyddat material.
 • Skriva inlägg i reklamsyfte eller marknadsföra produkter/tjänster utan sajtvärdens medgivande.
 • Skriva inlägg som röjer eller antyder annan användares verkliga identitet.
 • Ägna sig åt personangrepp.
 • Använda svordomar eller annat ovårdat språk.
 • Skriva inlägg med innehåll av diskriminerande karaktär.
 • Du får ej ha flera användarnamn.

Innehåll:

Du godkänner att sajten publicerar det material du bidrar med. Sajten förbehåller sig även rätten att redigera innehållet.

Tänk på att:

 • Alltid läsa igenom dina inlägg en gång innan du trycker på "Publicera inlägg". Då upptäcker du antagligen om du har skrivit fel och kan korrigera det.
 • Utgå ifrån att allt du läser har skrivits med gott uppsåt.
 • Inte bemöta inlägg som bryter mot sajtens skrivregler genom att själv bryta mot skrivreglerna.
 • Visa hänsyn och vara artig mot andra medlemmar på iFokus.
 • Respektera även uppfattningar som avviker från dina egna.
 • Det du skriver i sajterna på iFokus normalt kan ses av vem som helst som har tillgång till internet.


Särskilda regler för Kost iFokus.

Sajtvärden ansvarar inte för medlemmars eller andras bruk av tjänsterna och för information som medlemmen eller andra registrerar, mottar, lagrar, sänder ut eller gör tillgänglig på annat sätt än som är tillåtet enligt svensk lag.

Sajtvärden förbehåller sig rätten att utan föregående varning avlägsna eller ändra information som har kommit till sajtvärdens kännedom och som enligt iFokus bedömning står i strid med svensk lag, villkoren för användning av den aktuella tjänsten eller som kan utgöra grund för ansvar för eller kritik mot sajtvärden.

Såvida annat inte uttryckligen anges i dessa villkor har sajtvärden inget ansvar för material som publiceras på iFokus.se.
Sajtvärden har vidare inget ansvar för material eller varor och tjänster som erbjuds via andra webbplatser eller webbsidor som iFokus eller andra medlemmar eller användare har upprättat länkar till.

Kost iFokus innehåller åsikter och synpunkter från andra användare. Med tanke på den interaktiva arten av denna sajt kan sajtvärden inte stödja, garantera eller ansvara för riktigheten, effekt eller sanningsenlighet i innehåll som genereras av våra medlemmar och användare.

Som sajtvärd försöker jag låta alla komma till tals även om jag inte alltid delar deras åsikter. Kom därför ihåg att det andra skriver inte är samma sak som sajtvärdens åsikt och jag undanber mig sådeles att tillskrivas andras åsikter.